Další repliky

V rámci své práce jsem schopná zrealizovat repliky maleb na nejrůznější předměty, zejména ty řadící se do oblasti užitého umění. Při práci používám v maximální možné míře techniky typické pro dobu, ve které původní předmět vznikal. Díky tomu jsem schopná vytvořit například repliku rytířského štítu nebo vyzdobit malbou středověký nábytek.

Pro mě osobně byla doposud největší výzvou replika historického sedla, které bude jeho majiteli sloužit jako reprezentativní prvek na historických turnajích. Sedlo svou výzdobou odkazuje na uherský Dračí řád založený Zikmundem Lucemburským a jeho vznik je datován do let 1410 až 1440. Někteří odborníci považují sedlo za Zikmundův dar pro anglického krále Jindřicha V. z roku 1416, proto se dnes nachází v královské zbrojnici v londýnském Toweru. V originále je sedlo vykládáno kostí, ryto a malováno. Avšak já jsem zvolila techniku sádrového podkladu a následnou malbu pigmenty s vaječnou emulzí. Stejnou techniku používali v 19. století při tvorbě replik těchto kostěných sedel. V sedlu je uloženo zhruba 15 dní práce.