Historická grafika

Vzhledem ke svému odbornému zaměření na téma raného knihtisku, jsem se začala věnovat také historické grafice. Orientuji se na nejstarší techniku tisku z výšky, na dřevořez. Jedná se o postup, při kterém si na desku z tvrdého dřeva namaluji inkoustem zrcadlově obrácený obraz. Jeho tisknutelné části zůstávají, avšak vše ostatní se musí odstranit pomocí ostrých nožů a rydel. Takto vytvořený obraz poté tisknu ručně na vlastním tiskařském lise, který byl vyroben jako replika podle vyobrazení tiskařských lisů z 2. poloviny 15. století.

Mým posledním dílem je veduta města Olomouce. Inspirací mi byla Komenského mapa Moravy z roku 1624. Tuto černobílou grafiku jsem poté ručně kolorovala na přání budoucího majitele stejně tak, jak tomu bylo u historických map a jiných tisků.