Přednášky a workshopy

Chcete se dozvědět, jak vypadala středověká kniha? Kolik práce se skrývá za její výrobou? Jak vynález knihtisku změnil šíření myšlenek a vzdělanosti?

Užijte si workshop plný ukázek středověkých knih a písařských/malířských/tiskařských potřeb. Sami si vyzkoušíte, co obnášela práce středověkého písaře a malíře knih prostřednictvím psaní husím brkem nebo zlacení iniciály (ozdobného písmena). Díky tiskařskému lisu z dob Johanna Gutenberga zjistíte, jak těžké bylo vytisknout stránku knihy v kontrastu s dnešními rozvinutými technologiemi. Aktivity ukáží, co pro středověkého člověka znamenala kniha a proč byl vynález knihtisku tehdejší tzv. informační revolucí srovnatelnou s dnešním využitím internetu.

Přednášky a workshopy jsou vhodné především pro žáky ZŠ a SŠ. Využívám při nich další výukové materiály jako například pracovní listy a popularizační web. Přednášky jsem schopná zrealizovat také pro vzdělávací a kulturní instituce, především knihovny, muzea.

Dlouhodobě spolupracuji například s Knihovnou AV ČR nebo Pevností Poznání Univerzity Palackého.